Personlighed er mængden af de træk og egenskaber, som kendetegner et menneske, herunder bl.a. følelser, færdigheder, handlemåder og viden. Jeg’et opfattes almindeligvis som personlighedens centrum, hvortil er knyttet bevidstheden og styring af tænkning og handling.

Mange ting er med til at danne barnets personlighed. Jo mere et barn får lov til at høre om og lege med alle disse spændende beretninger om mennesker, de kender, jo klarere får barnet en opfattelse af sin familie og sit netværk. Barnet er på vej til at finde sig selv blande de mange andre personer i dets omgivelser. Det skaber efterhånden en opfattelse af sig selv.
På basis af alle de gode, kærlige og sjove historier om sig selv, fortalt af barnets primære- og sekundære-voksne vil barnet efterhånden danne sine personlige idealer, som det vil ønske at få opfyldet. Disse idealer – som det er så vigtigt at ethvert barn får mulighed for at opbygge – er de mål for sine egne egenskaber og handlinger, som det drømmer om og håber på at få opfyldt.

Jeg kloghed – personlig intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

  • slægtshistorie
  • søskende og familie
  • andre børn og voksne
  • den man elsker
  • egen krop
  • følelser
  • normer
  • andre kulturer
  • det anderledes
  • sprog og udtryksformer