Videnshjulet

I Børnenes Venner bruger vi Videnshjulet som pædagogisk redskab til at komme hele vejen rundt om børnene inden for:


- personlig udvikling og læring
- udvælgelse af de rigtige redskaber til bestemte formål
- inspiration til udvælgelse af emner og temaer
- tilrettelæggelse af lære- og læseplaner
- evaluering