PRIS PR. MÅNED FRA 1. JANUAR 2023:

 

BØRNEHAVE - Deltid (over 3 år):  Total:  5.518 kr.

Kommunalt tilskud:                                      3.518 kr.

Egenbetaling:                                              2.000 kr.   

 

BØRNEHAVE - Fultid (over 3 år):  Total:  7.867 kr.

(Nogle børn tilknyttes på fuld tid, hvor denne pris bliver aktuel, man kan i særlige situationer af henyn til barnet også søge om at få fuld tid i kortere perioder.)

Kommunalt tilskud:                                       4.339 kr.

Egenbetaling:                                               3.528 kr.   

 

VUGGESTUE - Fultid  (under 3 år):  Total:    11.682 kr.

(Den måned barnet fylder 3. skal der laves nye kontrakter og betalig gældende for børn over 3.)

Kommunalt tilskud:                                            7.351 kr.

Egenbetaling:                                                    4.331 kr. 

 

VUGGESTUE - Deltid (under 3 år):  Total:    8.350 kr.

(Den måned barnet fylder 3. skal der laves nye kontrakter og betalig gældende for børn over 3.)

Kommunalt tilskud:                                          5.960 kr.

Egenbetaling:                                                  2.390 kr. 

                                                                                       

 

OBS: 

Børnenes venner er en ordning under dagplejeloven §80. Forældrene skal derfor selv ind og søge tilskud fra kommunen hver måned for pasningen, som de selv ligger ud for. 

Ovenstående tilskud er gældende for Københavns Kommune. Har du bopæl i en anden kommune, kan tilskuddet være anderledes. 

 

BETALING:

Beløbet betales forud for hver måned, således at det står til rådighed den første hverdag i måneden på

Nordea:

Reg. nr.: 2355.

Kontonr: 9032815623 

 

Beløbet dækker øvrigt forefaldende udgifter til transport, udflugter, legetøj og driftsomkostninger.

Årlige ændringer i tilskud og forældres egenbetaling til vuggestue/ dagpleje/ børnehave medfører tilsvarende ændringer i vores beregningsgrundlag.

Der gives søskende tilskud men ikke friplads.