Forældresamtaler

Vi tilbyder tre forskellige typer samtaler igennem barnets tid i Børnenes Venner. Disse er trivsels-, udviklings- og skoleforberedende samtaler.

  • En trivselssamtale afholdes når barnet har gået i Børnenes Venner i ca. 3 måneder. Denne samtale handler typisk om, hvorledes de første måneder i indkøringen er gået og hvordan barnet har det nu.
  • Udviklingssamtalen afholdes engang om året. Disse samtaler bærer præg af, at vi gennemgår barnets udviklingsområder og potentialer og taler om, hvad der optager familien i øjeblikket. Disse samtaler tager udgangspunkt i Videnshjulet, der er et pædagogisk redskab til at komme hele vejen rundt om jeres barns udvikling, trivsel og læring.
  • Vores skoleforberedende samtale afholder vi i starten af barnets sidste år som børnehavebarn. Under samtalen taler vi om den skolestart der ligger og venter, samt hvad Børnenes Venner peger på af udviklingspotentialer med hensyn til skolestart.

Vidensoverdragelse i forbindelse med skolestart

Børnenes Venner tilbyder at lave vidensdeling til skolen, hvis vi vurderer at vi har erfaringer og viden omkring børnene, som vi mener vil hjælpe barnet i denne overgang.

Vidensoverdragelse skal ske for:

  • Tosprogede børn der har modtaget sprogstimulering i henhold til folkeskolelovens §4a.
  • Børn, der har deltaget i pædagogisk opfølgning inden for det seneste år.
  • Børn der af forskellige grunde har påkaldt sig forældrenes og pædagogers særlige opmærksomhed.

Videns overdragelse sker altid i samarbejde med jer forældre, og der tages udgangspunkt i et skema som Københavns kommune har udarbejdet.

Børnenes Venner er som udgangspunkt altid indstillet til at deltage i vidensdelingsmøder, der kan skabe bedre vilkår i forhold til at kunne forstå børnene og give den bedstmulige overgang fra Børnenes Venner til skole/fritidshjem.