Legen er barnets virkelighed og er det fundamentale i barnets liv. Det er herigennem barnet lærer at forstå og beherske sin omverden. Gennem leg, praktiske gøremål, fælles og individuelle aktiviteter, vil vi give barnet mulighed for at tilegne sig alsidige erfaringer, viden og færdigheder, som bidrager til at styrke barnets motoriske, sociale og følelsesmæssige udvikling.

Vi skal være inspiratorer og give børnene input i lege, via erfaringer fra det daglige liv, som vi har sammen med børnene.

Det er vores mål at give børnene mulighed, tid og rum til først selv at løse de problemer, der opstår i legen og kun gribe ind, hvis og når det er nødvendigt, og uden at det virker som et overgreb på børnene eller deres leg.