BESØG INDEN INDKØRING:

Når beslutningen er taget, om at jeres barn skal starte hos os i Børnenes Venner, går der typisk et stykke tid inden selve opstarten. I denne mellemliggende periode, er I meget velkomne til at besøge os sammen med barnet og deltage i vores aktiviteter. Under disse besøg har barnet mulighed for at se os lidt an på forhånd, mens det stadig er mor eller far der tager sig af barnet.

Ring til os imellem 11.15 og 13.00 eller send os en SMS i løbet af dagen for at lave en besøgsaftale.

 

INDKØRING EFTER BARNETS INDIVIDUELLE BEHOV:

Indkøringsprocessen varierer fra barn til barn, både i indhold og tid. Vi anbefaler at sætte god tid af til indkøring, gerne 2-3 uger. 

Vi planlægger indkøringen sammen med jer forældre fra dag til dag, med udgangspunkt i barnets behov og reaktioner. 

Når barnet er igennem sin intensive indkøringsperiode og begynder pasning på fuld tid, vil der stadig gå noget tid inden barnet føler sig helt hjemme i de nye rammer. Det er derfor vigtigt, at I stadig har god tid til at aflevere barnet og evt. kan hjælpe barnet i gang med dagen hos os, hvis der er behov for det.