AFLEVER OG HENT TIL TIDEN

Vi tager tit ud på tur. Det er sin sag, at komme ud ad døren med op til 18 børn og vi beder derfor om forståelse og samarbejde, i forhold til at få afleveret børnene inden kl. 8.45. Vi oplever ofte, at det er svært for børnene, at blive afleveret samtidig med, at der er afgang. Er der dage, hvor det ikke er muligt, at aflevere inden 8.45, er det muligt at møde os, ved vores destination. Giv os besked inden 8.30 og hør, hvor vi er på vej hen. 

Vi beder alle forældre om, ved aflevering, at notere, hvornår de forventer at hente igen. På denne måde, kan vi planlægge dagen bedst muligt.

De store børn er af og til på heldagstur indtil kl. 15. Forældre som, på disse dage, ønsker at hente før kl. 15, må være klar til at hente på turdestinationen. Vi giver besked via SMS de dage, hvor det er aktuelt.

 

SAMTALE I FORBINDESE MED AFLEVERING OG HENTNING

Vi vil meget gerne fortælle, hvordan barnets dag har været, når I henter. Ligeledes er vi også interesserede i at høre, hvis der er faktorer (søvn, tænder, el.lign.) der kan spille ind i forhold til barnets dag hos os, når I afleverer. 

Har I brug for en uddybende samtale f.eks. vedr. barnets generelle trivsel, vil vi bede jer om at lave en aftale om en forældresamtale. Send en SMS på 61 47 61 00. Så vender vi tilbage og aftaler en tid med jer. På denne måde sikrer vi, at vores tid og ressourcer bliver brugt bedst muligt med børnenes interesse for øje.

 

NÅR ANDRE SKAL HENTE JERES BARN

Husk at give os besked i tilfælde, hvor andre end I selv kommer, for at hente jeres barn. Vi udleverer ikke børn til andre end forældrene, medmindre vi har fået besked herpå. 

Når du afleverer om morgenen, noteres det (sammen med afhentningstidspunkt), hvem der henter. Er det mere spontant, modtager vi besked pr. SMS på 61 28 17 13.