Da hele gruppens aktiviteter, hver dag, planlægges ud fra hvert enkelt barns plads i gruppen, sociale og personlige udvikling samt meget andet, er det SUPER vigtigt, at vi hurtigst muligt får besked om barnets kommende fravær. Sådan at vi straks kan gå i gang med alternativ plan for dagen. Ét barns fravær, kan betyde omlægning af alle grupperne, for at skabe den bedst mulige dag for alle.  

 

MELDING AF FERIE OG FRIDAGE: 

Akut: 

I åbningstiden: til Børnenes venner tlf. 61281713. 

Uden for åbningstiden: til Tine privat tlf. 61476100.

 

Er du i god tid, skrives ferie og fridage på vores tavle indendørs i Børnenes Venner.