I Børnenes Venner ser vi læring som en proces, der er knyttet til forandring og udvikling, med medarbejderen som en aktiv part, der løbende skaber sin egen læring alene og sammen med andre.

Læring er et personligt anliggende, forstået på den måde, at ligeså forskellige vi er som mennesker, ligeså forskelligt lærer vi. Ligesom det kun er den enkelte selv, der kan skabe sin egen mening og vilje til og tage ansvar for, at ville lære mere om sig selv i egen praksis.

Det kræver en dyb viden om sig selv i egen praksis, at turde tvivle og sætte fokus på, om der er sammenhæng mellem det jeg siger og det jeg gør. At kunne sætte fokus på ”sin egen handlen og gøren”, kræver sparring og kollegaer der kan og vil, stille sig spørgende og undrende overfor hinanden. Ligesom man skal kunne rumme at andre stiller sig kritisk og undrende overfor den måde man agerer i sin praksis.

Visionen er at skabe rammerne for et solidt voksenlæringsmiljø, hvor der er engagement, vilje og mod til at ville udvikle sig, og hele tiden være nysgerrig på at lære mere om sig selv og andre i den daglige praksis.