Hver dag, planlægges ud fra hvert enkelt barns personlige og sociale udvikling i gruppen. Hvem er med hvem i gruppen, hvem er på tur, hvilke personale skal møde ind osv. Det er derfor UTROLIG vigtigt at vi hurtigst muligt får besked om et barnets evt. fravær. Sådan at vi straks kan tilpasse grupperne efter det manglende barn, og ikke skal lave planen om hele tiden. Ét barns fravær, kan betyde omlægning af alle grupperne, for at skabe den bedst mulige dynamik.

 

HUSK EN FRISK HJEMMEDAG INDEN RETUR I PASNING.

Da vi er et lille sted skal vi passe ekstra godt på hinanden. Derfor tager vi først imod børn der har haft en frisk dag hjemme. Vi benytter os ikke at vikarer, da vi ønsker børnene skal havde en tryg og fast base af voksne omkring sig, og vi insisterer samtidig på en af landets bedste normeringer. Det kan kun lade sig gøre igennem et godt samarbejde med jer forældre, hvor det er helt tydliget for os hvornår jeres barn har pasnings behov. 

 

BLIVER JERES BARN SYGT HJEMME: sendes pb til Tine hurtigst muligt.

Bliver jeres barn f.eks syg i weekenden, eller om natten op til en pasningsdag og derfor ikke kommer følgende dag, skrives til Tine hurtigst muligt (meget gerne allerede om natten) så beskeden ligger klar til kl. 6.30 hvor planlægningen for dagen ofte går igang.  

Helt frem kl. 8.45 (men altid i så god tid som muligt), skrives til Tine, hvis I kan se at I må aflyse kommende dags pasning. 

Kun på den måde kan personalet i huset, koncentrere sig om at tage imod børnene, og Tine kan nå at tilrette personale situationen for dagen, og vi kan i fællesskab via. vores samarbejde, sørge for den utrolige gode normalring vi har i Børnenes venner. 

 

STATUS UNDER SYGDOM: gives til Tine via. pb. midt på dagen under hver sygedag.

Der kan hurtigt ske misforståelser angående barnets pasningsbehov i forbindelse med sygdom. Derfor er det vigtigt at vi har en tydelig og dagtlig kommunikation omkring jeres kommende pasnings behov. 

Hvis man allerede kan se at barnet ikke er frisk om formiddagen, så ved vi med det samme at der ikke bliver behov for pasning dagen efter, og vil gerne vide det ASAP.

Er de friske midt på dagen, vil vi også gerne vide det så vi kan forvente at se barnet dagen efter. Skulle barnet falde fra hinanden om eftermiddagen, så skriver man bare ny besked om det ikke holdt. Først når barnet har haft et helt frisk døgn hjemme, tager vi imod igen.

 

OBS:

Syge børn kan ofte være friske en del af dagen, for så at blive sløje igen nogle timer efter. Derfor er det ikke nok, at barnet har været frisk om aftenen, til at komme afsted dagen efter, med risiko for at falde sammen i pasningen.

Børn (såvel som voksne), slapper mere af i hjemmet, i rolige omgivelser, hvor der ikke er mange mennesker og situationer at forholde sig til, som der er i en pasnings situation. Derfor kan et sløjt barn, der tilsyneladende virkede frisk hjemme også falde helt sammen i pasningen.

Det er en meget ubehagelig situation for barnet såvel som for hele gruppen, når et barn er kommet for tidligt tilbage i pasning og, som en følge heraf, er dybt ulykkelig og slet ikke magter dagen. Det er frygteligt for det syge barn, og de andre børn og voksne risikerer at blive smittet. Ydermere sættes vi, personalet, i en situation, hvor vi ikke kan være tilstede for de andre børn, da det syge barn oftest vil kræve 100% stilhed og voksenkontakt. 

 

NÅR MISTRIVSEL / SYGDOM OPSTÅR UNDER PASNING:

Vi følger så vidt muligt Sundhedsstyrrelsens anbefalinger under sygdom, de er til tider meget åbne. Men som noget helt fast skal barnet kunne deltage i dagens aktiviteter, uden særlige hensyn, for at være i pasningen. Der kan være mange årsager til at et barn ikke er i trivsel, det kan være træthed, sygdom, sorg, udviklingstrin m.m. uanset årsagen, som man jo ikke altid ved eller kan få ud af barnet, så må vi ikke ha et barn i mistrivsel hos os og skal ringe dem hjem. 

Da vi pga. normering har langt større kontakt og kendskab til jeres barn, end de fleste andre pasningstilbud, vil vi også fornemme jeres barn langt mere detaljerert og give jer besked via sms eller pb. hvis jeres barns tilstand en dag er tvivlsom, og vi tænker at de kunne havde gavn af en kortere dag. Måske I har mulighed for at give det, måske ikke, det er op til jer. 

Oplever vi, at et barn ikke er i trivsel, vil I blive ringet op og bedt om at hente barnet hurtigst muligt. Vi har brug for at der altid er en af jer der er tilgængelige på telefonen. 

 

VED BARNETS TILSKADEKOMST:

Får barnet knubs eller skader ud over det sædvanlige og acceptable, vil I også blive ringet op og bedt om at hente barnet, evt. med henblik på en tur til skadestue. Det er derfor vigtigt at vi altid kan få fat på en af jer dagen igennem.