Da hele gruppens aktiviteter, hver dag, planlægges ud fra hvert enkelt barns, plads i gruppen, personlige og sociale udvikling, samt meget andet, er det UTROLIG vigtigt at vi hurtigst muligt får besked om barnets kommende fravær. Sådan at vi straks kan tilpasse grupperne efter det manglende barn. Ét barns fravær, kan betyde omlægning af alle grupperne, for at skabe den bedst mulige dynamik.

 

BLIVER JERES BARN SYGT HJEMME, ØNSKER VI BESKED HURTIGST MULIGT. TAK : )

Til Tine på tlf.: 61 47 61 00. 

Bliver jeres barn f.eks syg i weekenden, eller om natten op til en pasningsdag og derfor ikke kommer følgende dag, skrives til Tine om natten (eller asap) så beskeden ligger klar til kl. 6.30 hvor planlægningen for dagen ofte går igang.  

Helt frem til 8.45 ( men altid så god tid som muligt), skrives til Tine, hvis I kan se at I må aflyse dagen. 

På den måde kan personalet i huset, koncentrere sig om at tage imod børnene og Tine kan nå at tilrette personale situationen for dagen og vi kan sammen sørge for den gode normalring. 

 

STATUS UNDER SYGDOM SENEST KL. 15 HVER DAG

Da der hurtigt kan ske misforståelser angående barnets pasningsbehov under/ efter sygdom, er det vigtigt at vi har en tydelig kommunikation. Derfor imødeser vi dagligt en status et sted op af eftermiddagen (senest 15). Da har barnet været hjemme en hel dag og man kan vurdere om de forventes at være friske til dagen efter. 

Status sendes til Tine på sms Tak. 

 

OBS:

Syge børn kan ofte virke friske om morgenen, for så at blive sløje igen i løbet af dagen. Derfor er det vigtigt at I venter med at give en raskmelding, til barnet har haft en hel dag hjemme, helt frisk.

Børn (såvel som voksne), slapper mere af i hjemmet, i rolige omgivelser, hvor der ikke er mange mennesker og situationer at forholde sig til, som i pasningen. Derfor kan et sløjt barn, der virkede frisk hjemme, falde helt sammen i pasningen.

Det er en meget ubehagelig situation for barnet såvel som for hele gruppen, når et barn er kommet for tidligt tilbage i pasning og, som en følge heraf, er dybt ulykkelig og slet ikke magter dagen. Det er frygteligt for det syge barn, og de andre børn og voksne risikerer at blive smittet. Ydermere sættes vi, personalet, i en situation, hvor vi ikke kan være tilstede for de andre børn, da det syge barn oftest vil kræve 100% stilhed og voksenkontakt. 

 

NÅR SYGDOM OPSTÅR UNDER PASNING:

Vi følger altid Sundhedsstyrrelsens anbefalinger under sygdom.

Barnet skal kunne deltage i dagens aktiviteter, uden særlige hensyn, for at være i pasning. Der kan være mange årsager til at et barn ikke fungerer, det kan være træthed, sygdom, sorg, udviklingstrin m.m.

Da vi pga. normering har langt større kontakt med børnene end de fleste andre pasningstilbud, vil vi også give jer besked hvis jeres barns tilstand er tvivlsom. Det gør at barnet kan ha rigtig godt af en kort dag, som I måske har mulighed for at give, måske ikke, det er op til jer at prioritere.

Oplever vi, at et barn ikke fungerer vil I blive ringet op og bedt om at hente barnet hurtigst muligt. 

 

VED BARNETS TILSKADEKOMST:

Får barnet knubs eller skader ud over det sædvanlige og acceptable, vil I også blive ringet op og bedt om at hente barnet, evt. med henblik på en tur til skadestue.