Ved opstart hos os, vil du som forælder blive bedt om at underskrive en tillægskontrakt.

I kontrakten beder vi om din tilladelse til at benytte offentlige transportmidler sammen med dit barn. Vi vil også gerne have lov til at fotografere dit barn og benytte fotomaterialet på vores hjemmeside. Herudover beder vi dig skrive under på, at vi må transportere dit barn i en godkendt ladcykel.

I kontrakten udfyldes også en prioriteret person-kontaktliste i tilfælde af, at vi er nødt til at kontakte dig eller andre i forbindelse med barnets sygdom, tilkskadekomst el. andet.