Børn kan selv erobre verden med støtte og hjælp fra andre børn og voksne, og derfor skal de læreprocesser, der tilrettelægges i hverdagen, være uformelle læreprocesser, der pirrer børnenes egen nysgerrighed og trang til at udforske verden.

Børn er afhængige af vores reaktioner og den respons, de får fra os, når de skal afstemme, hvorledes normer og regler er i Børnenes Venner. Vores rolle og position, vores blik for børnene og relationerne til det enkelte barn samt til gruppen af børn, har stor betydning for den pædagogiske praksis, der har læring som perspektiv.

Den måde vi voksne indgår i kommunikations- og samspilsprocesser med børnene på, hvordan vi sætter ord på børnenes oplevelser og hvordan vi reagerer på børnenes handlinger, har betydning for børnenes læreprocesser og hvorledes de skaber relationer til andre børn.