Vi orienterer os, aflæser og gengiver rummets dimension, størrelse, form, farverne m.m. Det gør vi både ved mundtligt at fortælle om rummet, men også ved at berette om de særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan være specielle detaljer, markante eller egenartede forhold, samt om de mennesker, dyr og genstande, som findes deri. Desuden kan vi gengive det vi ser som en skitse, et maleri eller en tegning.

Billede kloghed – rumlig intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

  • billeder
  • rum og lokaler
  • landskaber
  • farver
  • form
  • figurer
  • klangfarver
  • dimensioner
  • tolkning
  • størrelser