Børn må opleve, at de lærer matematik ved hjælp af lege og aktiviteter, der ”siger dem noget” – at det er spændende, kreativt udfordrende, sjovt og at man kan se en form for resultat.

Tal kloghed – matematisk intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

  • mængde og tal
  • rumlige forhold
  • matematiske størrelser
  • sammenligning af genstande
  • ligheder og forskelle
  • kategoriseringer
  • rækkefølge
  • tid og tidsintervaller
  • højdeforskelle
  • tyngde og vægt