Vi er en lille privat pasningsordning med max 18 børn i alderen 2-6 år. Vi er særdeles dedikerede i vores pædagogiske tilgang, hvor vi arbejder kompromisløst ud fra det nye børnesyn, med afsæt i bl.a. tilknytningsteori, Marte Meo metoden og anerkendende pædagogik.

 

I BØRNENES VENNER FOKUSERER VI PÅ: 

 • Tryghed, tilknytning og relationer
 • At have rammerne til at arbejde pædagogisk i dybden og stå inde for det vi laver
 • Tryg og langvarig "indkøring" uden gråd (vi kalder det tilknytningsprocessen), og hos os må det gerne tage måneder, hvis behovet er der
 • Korte dage for personalet såvel som for børnene
 • Frihed til at være den man er og plads til egne behov
 • Hundrede procent forpligtelse til det nye børnesyn: "Børn gør det godt, hvis de kan"

 

RELATIONEN ER FUNDAMENTET I ALT HVAD VI LAVER

Dette gælder både i og mellem personale- og børnegruppen, såvel som til forældrene. Vi ser det som vores ypperste opgave at være nærværende, empatiske og autentiske voksne, og dermed skabe de bedst mulige betingelser for en børnehave med tryghed og trivsel i højsædet. Derfor insisterer vi også på, at der skal være tid, ro og voksne nok til at kunne skabe trygge relationer, så alle børn føler sig set. Det afspejler sig i vores normering, hvor vi på gulvet har 1:4 (for børn fra 2-3 år), og 1:6 for børn over 3 år. Af samme årsag benytter vi ikke løse vikarer, men har kun trygge kendte voksne i huset. 

 

DYBT OG DEDIKERET PÆDAGOGISK ARBEJDE

Som eksempel er måden et barn opstarter hos os, markant anderledes end i de fleste andre pasningstilbud. Det der oftest betegnes som “indkøring”, er for os en tilknytningsproces, hvor vi voksne tager ansvar for at skabe tilknytning imellem os og barnet. 

Da alle børn og forældre er forskellige, giver det kun mening for os, at enhver opstart er forskellig og tilpasset familiens behov. For os er det afgørende, at barnet har en god tilknytning i huset, inden forældrene overlader barnet i vores fulde varetægt. 

Imens forældrene stadig er i huset, benytter vi forskellige tilknytnings- og relationsdannende metoder for at skabe dybest mulig forbindelse til barnet. Samtidig guider vi forælderen til at bevæge sig langsomt og i små skridt længere og længere væk, i langsomt længere tid. Det kan sagtens tage en, eller flere måneder. Det vigtigste for os er, at det sker i barnets tempo uden stress.  

 

FRIHED FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE

Hverdagen i Børnenes Venner er præget af stor frihed til at lave dét, man brænder for. Vi har faste rutiner omkring måltider og søvn, men derudover varierer dagene meget med masser af ture, projekter og fri leg. Vi har stort fokus på at følge børnenes initiativ, og vurderer fra dag til dag hvad børnegruppen har behov for, og planlægger derefter. Her spiller vores tilknytningsfokus igen en rolle, idet vi også tilrettelægger efter, hvis børn har behov for specifikke voksne. Som ansat følger der således en høj grad af selvbestemmelse med jobbet, samtidig med at der forventes en vis omstillingsparathed i forhold til at kunne følge børnenes behov. 

 

HVIS OVENSTÅENDE HAR VAKT DIN INTERESSE, KUNNE VI ØNSKE OS AT DU:

 • Elsker børn og mener at det er verdens vigtigste job at give dem en god start på livet
 • Er uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelsesniveau, f.eks. lærer, socialrådgiver, familieterapeut e.l.
 • Har en ambitiøs og reflekterende tilgang til det pædagogiske arbejde
 • Har behov for at arbejde tilknytningsbaseret og ud fra det nye børnesyn
 • Kan arbejde selvstændigt, tage på tur alene med en børnegruppe, og have overblik til at kunne vurdere hvornår husets samlede børnegruppe har behov for pædagogiske ændringer
 • Personlig autencitet og/ eller erfaring, som sætter dig i stand til at kunne facilitere forældremøder og varetage forældresamtaler, såvel lette som svære.
 • Ønsker at indgå i en personalegruppe, hvor vi sammen reflekterer over egen og andres praksis. 

  

DU KAN GLÆDE DIG TIL AT ARBEJDE ET STED HVOR:

 • Du er omgivet at fantastiske børn og engagerede forældre
 • Du er en del af en lille flok støttende og passionerede kollegaer
 • Ledelsesstilen er demokratisk, og faglighed samt ny viden vægtes højt
 • De voksne både kan lege og lede
 • Børnene giver udtryk for, at de "går i verdens bedste børnehave, hvor der aldrig er nogen voksne der skælder ud"
 • Timetallet tilrettelægges ud fra dine ønsker 

 

Hvis du kan se dig selv passe ind i vores vision og hverdag, vil det glæde os meget at høre fra dig, så skynd dig at sende din ansøgning til os på bornenesvenner@outlook.com

 

Opstart hurtigst muligt og samtaler kører rullende over de næste par måneder.