Intuitiv tænkning er en intellektuel betragtning og erkendelse, der giver en dybere og rigere forståelse af tingenes væsen.
Tit er intuitiv tænkning en pludselig umiddelbar forståelse af en helhed eller en sammenhæng – og tænkningen kan være uden nærmere forklaring, logik eller videnskabelig erfaring.

Det uforklarlige er ulogisk og mystisk, men på trods heraf oplever nogle mennesker mange flere uforklarlige ting end andre.
Nogle mennesker er i stand til at udføre uforklarlige handlinger og er i besiddelse af uforklarlige evner og færdigheder, som ingen helt ved noget om - og heller ikke har en anelse om, hvornår vil blive brugt.

Det er vel ikke uden grund, at mange mennesker opfatter intuitiv tænkning, viden og intelligens som noget mystisk og uforklarligt, eller noget overnaturligt – samtidig med at være dybt fascineret af de mennesker – børn som voksne – som er fornemme-kloge.

Fornemmekloghed – intuitiv intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

  • ønsker
  • få ting til at ske
  • intuitiv tænkning
  • poetiske uforklarligheder
  • religiøse forestillinger
  • skabe mening med tingene
  • uforklarlige færdigheder
  • synkronicitet
  • universets gåder
  • mønstergenkendelse