Et godt samarbejde

Det er et fælles ansvar mellem forældre og medarbejdere, at sikre de enkelte børns sundhed, trivsel og udvikling.

Når vi taler om sundhed, så mener vi selvfølgeligt både den fysiske og psykiske sundhed.

Børn der ikke trives og som enten er stresset, bange eller utrygge, vil vise, at de mistrives ved at ændre adfærd i en bekymrende udvikling. Børn der mistrives kan reagere på mange forskellige måder. Nogle børn bliver meget stille og indadvendte, andre bliver hyperaktive, ukoncentreret, udadreagerende eller kede af det.

Når vi observerer at et barn ikke trives vil vi på personale- og børnemøder diskutere i hvorvidt der er behov for at ændre på barnets hverdag, sådan at de krav, legemiljøer og relationer, barnet er en del af, tilpasses barnets nye behov, kunnen og formåen.

Hvis der sker store forandringer i familien som f.eks. flytning, skilsmisse, voldsomme forældrekonflikter, dødsfald eller stress, kan det påvirke hele familien og dermed også påvirke jeres barns liv og trivsel. Hvis vi ser bekymrende adfærd hos jeres barn, vil I blive kaldt til en ekstra forældresamtale med henblik på et samarbejde omkring at få jeres barn til igen at blive glad og tryg for livet. Denne samtale holder vi ikke fordi vi vil snage i jeres privatliv. Samtalen skal hjælpe både jer og os til at blive klogere på, hvorfor jeres barn mistrives. Ud fra dette lægger vi en plan for, hvorledes vi igen får jeres barn til at trives.