Det er i de udfordrende forandringsfaser at mennesket er tættest på sig selv og skal forholde sig til alle de forskelligartede situationer og begivenheder, som sker.
Forandringsfaserne er alle de hændelser, der - i langsom eller hurtig rækkefølge - af et menneske skal sorteres og placeres i den pågældendes bevidsthed – her og nu.
Forandringsfaserne skaber impulser, ideer, oplevelser og opdagelser, og dem skal mennesket vælge imellem - tage stilling til, hvad er godt eller dårligt, rigtigt eller forkert, smukt eller grimt osv.

Vi finder det ubetinget vigtigt, at børn meget tidligt får viden om, at alle mennesker har en skæbne, kan gøre krav på et liv i frihed, skal have medindflydelse og medbestemmelse – og at alle mennesker på forskellig vis er afhængige af hinanden.
Ubetinget er dette i det hele taget forudsætningen for at kunne lege, tilegne sig viden og lære - og leve sit liv.

Livskloge lege- og læringskategorier

Livs kloghed – eksistentiel intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

  • bedsteforældre
  • livets modsætninger
  • skæbnehistorier
  • originale personligheder
  • drømme
  • generationsforskelle
  • natur og menneske
  • liv og død
  • kærlighedshistorier
  • kunstneriske udfordringer