Som barn i Børnenes venner får man færdselstræning ind fra start.

At være på tur dagligt, betyder også daglig færdsel i trafikken.

Indlæringen af børnenes trafikviden og -sikkerhed er noget, vi prioriterer højt. Når vi færdes i trafikken, træner vi børnene efter nedenstående principper og retningslinier for trafiksikkerhed.

 

1.

Vi, de voksne, viser altid, hvad der er rigtig adfærd i trafikken. 

Da børn kopierer de voksnes handlinger, er det i trafikken særlig vigtigt, at vi går forest, som det gode eksempel. Det betyder, at vi ALTID følger vores retningslinier for færdsel i trafikken og aldrig går på kompromis.

 

2.

Vi verbaliserer, hvad vi gør og tænker.

Vi gør meget ud af, hver gang vi krydser en vej, at gøre det så tydeligt som muligt for børnene, hvordan man gør dette på en sikker måde. Vi italesætter alt hvad vi gør og tænker i trafikken. F.eks.:

“Først ser vi til venstre, så til højre og så til venstre igen”.

“Hov, nu kommer der en bil, så må vi vente og begynde forfra med at se os for”.

“Til højre holder der en bil, så vi ikke kan se om der kommer biler fra den side. Vi må gå lidt ud på vejen og stikke hovedet lidt frem, for at se forbi bilen”.

 

3.

Vi inddrager børnene.

Vi holder nøje øje med alle børn og med, hvor de ser hen, når vi krydser en vej. Vi sætter en stor ære i, at få flest mulige børn til at deltage i at holde øje og fortælle om der er “fri bane”.

De store skiftes gerne til at fortælle alle de andre børn, hvordan og hvad man gør, når man skal krydse en vej. På den måde trænes de til, at have det fulde overblik.

Fra man er helt lille, sidder man i børnebussen og hører de detaljerede forklaringer på, hvordan man kommer over vejen, hvad man skal passe på og hvorfor. Stille og roligt tager børnene mere og mere til sig, og en dag bliver det en selvfølgelighed og en fuldstændig indgroet naturlig ting for dem at færdes sikkert i trafikken.

(Inddragelsen foregår primært på udturen. Her er børnene friske og klar i hovedet til indlæringen. På hjemturen er børnene typisk trætte og ikke klar til indlæring, så her verbaliseres det blot fra den voksne, f.eks. ”Nu ser jeg til venstre, til højre og til venstre igen. Som voksen har jeg set at det er ok, at vi går over vejen”).

Retningslinjer for trafiksikkerhed:

 

Inden vi går ud på tur:

 • Alle børn får en gul sikkerhedsvest på, for større synlighed.

 • Alle børn i børnebusserne bliver spændt fast med seler.

 • De gående børn bliver vist på plads i flokken. De går to og to med hinanden i hånden. De kan også blive tilbudt at gå ved siden af- og holde fast i en børnebus. Den tildelte plads holdes hele turen, m.m. en voksen tildeler barnet en anden plads undervejs.

                                     

 • Børnene placeres altid af en voksen, som har indgående kendskab til børnene, og hvordan de hver især opfører sig i trafikken. ​De børn der holder i børnebussen er ofte de yngre, da den voksne, som kører børnebussen, derved, meget hurtigt, kan nå deres hånd og sætte den fast igen, hvis de slipper. De mest uerfarne går lige ved børnebussens håndtag, så de “næsten” holder den voksne i hånden.

 • De voksne placerer sig således, at der er overblik over hele flokken. 

 

Når vi går ud på tur:

 • De gående børn går max. 2 meter foran børnebussen, medmindre der er en voksen forrest. De yngste børn går altid inderst, altså længst væk fra kørebanen. 

 • Børn, der holder fast i børnebusserne, går altid på indersiden, altså længst væk fra vejen. Er den voksen nødt til at have børn på begge sider af børnebussen, går de yngst inderst.

 

Når vi krydser en mindre vej:​

 • Alle børn, voksne og børnebusser holder deres pladser i rækken. ​​

 • Hvis en bilist stopper, for at lade os kommer over, vinker vi den videre. Børnene trænes i dette og i først at gå over når der er frit. Et barn der trænes i at gå ud foran disse holdende biler, kan på egen hånd have svært ved at overskue situationen. Der er stor risiko for, at barnet misforstår en holdende bil, som måske slet ikke har set barnet.

 • Skal vi snart krydse vejen og ser et lille kryds forude, uden fodgængerovergang, krydses vejen inden man når krydset. Det er meget nemmere for børnene at overskue en lige vej, hvor de kun skal se fra side til side, end et kryds, hvor de skal holde øje med 4 veje på en gang.​

 • Holder der en bil parkeret, der hvor vi skal krydse vejen, ser vi os så godt for, som vi kan, går så ca. en halv meter ud på vejen, sådan at vi lige akkurat kan se forbi den parkerede bil, og her ser vi os så rigtig godt for igen, inden vi går videre over vejen.  

 

Når vi krydser en større vej:

 • Her krydser vi altid vejen ved et fodgængerfelt, hvis det er muligt.

 • Hvis der ikke er fodgængerfelt, er det oftest sikrest, at de voksne går side om side over vejen, sammen med børnene, frem for bag ved hinanden. De gående børn vil, i disse tilfælde, blive nedt om at holde fast i børnebusserne, inden vi går over vejen.

 

Når vi krydser en vej med lysregulering:

 • Er det usikkert, om alle kan nå over sammen, stopper vi selvom der er grønt lys og venter til der bliver grønt næste gang. 

 • Børnene vejledes i, at kigge sig grundigt for, inden vi går over, selvom der er grønt lys.